Een van de meest gemaakte fouten in een persbericht is een verkeerd gekozen insteek. Deze wordt vaak vanuit de persoon of organisatie gekozen. Een persbericht zonder redactionele insteek wordt door de journalist echter direct naar ‘het ronde archief’ verwezen. En u schrijft het natuurlijk niet voor de vuilnisbak. In principe moet een persbericht zo geschreven zijn dat de journalist of redacteur het 1-op-1 over kan nemen. Door onderstaande richtlijnen aan te houden, helpen wij u op weg bij het verzamelen van de ingrediënten voor een succesvol persbericht. 

 1. Vermeld bovenaan altijd: [PERSBERICHT];
 2. Zet enkele regels daaronder de kop, die in enkele woorden het nieuws samenvat, waar het persbericht over gaat;
 3. Twee witregels verder begint u links aan de kantlijn met plaats en datum;
 4. Schrijf vervolgens uw bericht en zorg ervoor dat:
  • De adressering juist is;
  • Het nieuws in de eerste alinea staat;
  • De toelichting in de tweede en volgende alinea’s komt;
  • Het bericht niet langer wordt dan één A4-tje;
  • Er begrijpelijke, actieve taal wordt gebruikt (Dus geen lijdende vorm);
  • De tekst volledig is, maar toch kort en bondig is;
  • Er geen reclame wordt gemaakt, maar alleen feitelijke informatie wordt overgedragen;
  • Er niet teveel vaktermen worden gebruikt;
  • Ezelsbruggetje: 5 keer W+H (Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom en Hoe);
  • Duidelijk is wie de afzender is;
  • Onderaan het persbericht wordt vermeld, wie gebeld kan worden voor nadere informatie (Ook buiten kantoortijden);
  • Het persbericht er netjes uitziet. Hanteer 1,5 regel wit tussen de regels en zorg voor ruimte tussen de alinea’s. Als u veel persberichten maakt, laat dan apart papier daarvoor drukken;
  • Het bericht foutloos de deur uit gaat.

Fouten
Als het persberichten niet goed is samengesteld, verdwijnt ze meestal direct in de prullenbak.

Veel gemaakte fouten zijn:

 • Het persbericht bevat geen actueel nieuws;
 • De opbouw van het persbericht is verkeerd;
 • Het taalgebruik is té wervend;
 • Het persbericht is geschreven vanuit het perspectief van de organisatie en niet vanuit de interessewereld van de lezers (doelgroep).

Een goede tekst schrijven is makkelijker gezegd dan gedaan! Het valt niet mee om een persbericht te schrijven dat de gewenste impact veroorzaakt en ook nog eens in de juiste vorm staat. Soms helpt het fotomateriaal mee te sturen bij de tekst, of een journalist uit te nodigen voor een event of belangrijke gebeurtenis. Uiteindelijk is een journalist ook maar een mens.