Privacyverklaring

Hierbij de privacyverklaring van GMMCK Communicatieadvies (verder te noemen GMMCK). In dit document beschrijven wij hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan die worden verzameld door GMMCK. Uw privacy is voor ons belangrijk en staat centraal in ons handelen. Met deze doelstelling in gedachten, hebben we in het licht van de nieuwe EU-regels voor gegevensbescherming, onze privacyverklaring opgesteld.
  • We gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarmee je ze met ons hebt gedeeld.
  • We delen alleen persoonlijke gegevens met externe partijen om onze diensten te kunnen verlenen en onze operationele activiteiten mogelijk te maken of wanneer we dit wettelijk verplicht zijn. In alle andere gevallen vragen wij altijd om uw toestemming.
  • U mag natuurlijk altijd aan ons vragen wat we van u weten en mogelijk incorrecte persoonlijke gegevens corrigeren. Voor een overzicht van uw rechten, verwijzen we je naar de privacyverklaring.

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. Zo informeren wij u over waar uw gegevens liggen en voor welke doelen uw gegevens worden opgeslagen. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. Deze privacyverklaring zal regelmatig gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen of gewoon ter verbetering. Het is raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Als onderdeel van onze dienstverlening informeren we u via telefoon, e-mail, WhatsApp of social media. Wij informeren u rechtstreeks, maar bijvoorbeeld ook door campagnes via social media zoals Facebook, LinkedIn, videokanalen zoals Youtube en/of zoekmachines zoals Google. Dit op basis van uw communicatievoorkeuren.
In sommige gevallen informeren we u met specifieke berichten, zoals facturen en betalingsherinneringen. Daarnaast kunt u zelf kiezen of u wilt dat wij u informeren over onze producten en diensten, waaronder e-mails over nieuwe diensten, productaanpassingen, nieuws en communicatietips.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@gmmck.nl of M 06-57 89 59 37.

U leest op dit moment de privacyverklaring van GMMCK. Wij zijn een communicatieadviesbureau dat zich richt op het neerzetten van de merkbeleving van bedrijven. Denk hierbij aan het geven van advies en het ontwikkelen van visuele uitingen. Er zijn situaties waarin uw gegevens door GMMCK verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u de wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door GMMCK of meer informatie wenst, neem dan contact op! advies@gmmck.nl | 06-57895937 | De Linie 22 | 4208 DE | GORINCHEM | BTW NL189722088B03 | KVK 67399886. GMMCK is een eenmanszaak, die wordt gedreven door Rudy Breddels.

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door GMMCK. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven
GMMCK stuurt nieuwsbrieven via e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres wordt verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website www.gmmck.nl. Daarnaast kunnen wij u mondeling of tekstueel vragen om uzelf aan te melden.

02. Contact opnemen
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met GMMCK via de website, telefonisch of per e-mail. In het online formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

03. Analytics
De website van GMMCK verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw websitebezoek of de pagina’s die u het meest of het langst bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming, dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtgevers.

Ontvangers
De gegevens die GMMCK ontvangt worden verwerkt in ons online CRM-systeem Gripp, waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben. De data wordt opgeslagen in een beveiligde serveromgeving.

Onze nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

De website en e-mail van GMMCK wordt gehost bij Hostnet. Als u contact opneemt via de formulieren of via e-mail, worden die betreffende mails automatisch opgeslagen op de servers van Hostnet. Gegevens die u achterlaat op de website van GMMCK zijn eveneens op de servers van Hostnet opgeslagen. Ook met deze provider hebben wij vanzelfsprekend een verwerkingsovereenkomst.

Opslagperiode

  • Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door GMMCK, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.
  • Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar advies@gmmck.nl
  • Op het moment dat u per e-mail contact opneemt met GMMCK, dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op onze mailserver. E-mails worden voor onbepaalde tijd bewaard, tenzij u wenst dat wij uw e-mailhistorie wissen.
  • De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door GMMCK of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovengenoemde software. Bovendien is de data beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweetrapsverificatie. Hierbij wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar GMMCK. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen, zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van GMMCK privé en beveiligd is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL in de menubalk. Daarnaast is het domein van GMMCK ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van onze website optimaal beveiligd en betrouwbaar is.

Uw rechten
U hebt het recht om te allen tijde uw gegevens op te vragen die GMMCK vastlegt en bewaart. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met GMMCK. U krijgt dan een overzicht van uw persoonlijke gegevens.

Kloppen uw gegevens niet of zijn uw gegevens in de tussentijd veranderd? Dan hebt u het recht om dit te laten rectificeren door GMMCK. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u zelf aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke e-mail. Mocht u de gegevens nodig hebben die bij GMMCK liggen opgeslagen in het geval u overstapt naar een andere partij of kiest voor een andere dienst, dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij zal GMMCK al uw gegevens overdragen aan de andere partij.

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij GMMCK zijn vastgelegd? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat GMMCK niet op de juiste wijze met uw gegevens omgaat.

Wilt u niet dat GMMCK uw gegevens gebruikt? Dan hebt u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruikmaken van deze rechten kan via advies@gmmck.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN-nummer onleesbaar zijn gemaakt. Wij streven ernaar om binnen een week te reageren.

Plichten
GMMCK verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van GMMCK via post of e-mail. Uw gegevens zullen nooit worden verkocht aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van onze diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan GMMCK de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met GMMCK met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een aanvullende dienst), dan zullen wij daar eerst uw toestemming voor vragen.

GMMCK behoudt zich het recht voor de gegevens openbaar te maken, indien dit wettelijk verplicht is, dan wel als GMMCK dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van GMMCK te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Hebt u nog vragen?
Neem gerust contact op via de contactgegevens op onze website. U kunt ook altijd telefonisch contact met ons opnemen via: 06-57 89 59 37.

Marketingcommunicatie | Marketing | Strategie | Positionering | Propositie | Brainstorm | Advies | Productintroductie | Imago | Identiteit | Concept | Campagne | Beurs | Seminar | Event communicatie | Merkactivatie | Marketing | Positionering | Reclame | Content |  Brand | Tekst | Copy | PR | Animaties Drukwerkbegeleiding