Een visie geeft in hoofdlijnen aan hoe de missie wordt gerealiseerd. De visie verwoordt dus globaal de ‘hoe’-vraag. In de visie is beschreven welke uitgangspunten centraal staan in het handelen van de afdeling of organisatie. Een visie kan bijvoorbeeld iets zeggen over positionering, organisatie, verantwoordelijkheid en samenwerking.

 

Een visie is afhankelijk van de specifieke situatie. Het formuleren van een visie is gemakkelijker als de eigen specifieke situatie (de omgeving en het eigen functioneren) vooraf duidelijk in kaart wordt gebracht. Verder is het raadzaam bij derden draagvlak voor een visie te creëren. 

 

Corporate Vision’ en ‘Mission Statement’

 

Kennelijk hebben mensen die zich organiseren rondom een of andere gezamenlijke activiteit behoefte aan een expliciete, bij voorkeur op schrift gestelde, uiting van zingeving. De meerderheid van de (middel)grote organisaties heeft een mission statement. De verschijningsvormen van die missies lopen wijd uiteen. Er is dan ook veel onduidelijkheid over: wat moet er precies in staan, waar dient het eigenlijk voor, hoe vaag of hoe expliciet mag of moet het zijn? Helaas ontaarden dergelijke statements al te vaak in taalkundige monstra, die onbegrijpelijk zijn zonder uitvoerige toelichting. Of juist in korte credo’s of slogans, die weinig inhoudelijk zijn.

 

Via een zogenoemde mission statement laat u uw ontvangers in één keer zien waarvoor u staat. 

 

Een voorbeeldvorm van een mission statement is: De firma X wil bijdragen aan het verbeteren van Y door het leveren van Z. Deze Z worden door eigen personeel in eigen productiebedrijven vervaardigd. Door middel van permanente kwaliteitscontroles en opleidingen van ons personeel streven wij naar de hoogst mogelijke kwaliteit. Bij de producten van Z tracht ons bedrijf het milieu zo min mogelijk te belasten. 

 

Of een korter voorbeeld: Klantgerichtheid, betrouwbaarheid, gekwalificeerde productkennis, ruime mogelijkheden en een snelle levering.

 

Een recente ontwikkeling in dit kader is de corporate vision, oftewel visie. Veel organisaties worstelen hier mee: ‘We hebben al een mission statement, moeten we nu ook nog een visie? Waarom eigenlijk? En wat is het verschil precies?’ Ondanks vele onduidelijkheden doen vele bedrijven toch pogingen om een visie te formuleren. Immers, niemand wil ‘betrapt’ worden op het niet hebben van een visie. Maar als communicatieadviesbureau constateren wij dat de resultaten vaak bedroevend zijn. Missie en visie blijken dan ongeveer dezelfde vaagheden te bevatten; zij het iets anders onder woorden gebracht. 

 

Inmiddels is de verwarring compleet. Wij helpen organisaties om wat orde te scheppen in de chaos: waartoe dienen missie en visie, wat is het verschil tussen beide en aanverwante begrippen, wat zijn tips voor wie ermee aan de slag gaat en hoe stel je een missie en visie eigenlijk op? 

 

Nieuwsgierig? GMMCK Communicatieadvies M 06-57895937