Wat doe je met een een goed idee?

Iedereen heeft weleens een goed idee voor een nieuw product of nieuwe dienst. Wees er snel bij, want zo snel als een idee opkomt, zo snel raak je hem ook weer kwijt. Er is echter een methode om je idee tot succes te maken. Volg het juiste stappenplan.

Stap 1

 • Analyseer je idee en schrijf dit in één zin op
 • Bedenk minimaal vijf verschillende uitvoeringsvarianten
 • Welke zijn technisch realiseerbaar?
 • Laat je overtuigen dat het idee realiseerbaar is (o.a. bij vrienden)

Stap 2

 • Benoem het probleem in de markt en omschrijf in vijf zinnen wat jouw idee daarvoor als oplossing biedt
 • Bedenk drie manieren hoe dit probleem nu zou kunnen worden opgelost
 • Schrijf drie manieren op, waarmee het idee zich onderscheidt van andere producten
 • Wie is de globale doelgroep?
 • Op welke specifieke doelgroep wil je je richten
 • Welke uitvoeringsvariant past het beste bij de markt
 • Bepaal de winkelprijs van het product, maar houd hierbij rekening met de prijs die de markt ervoor wil betalen
 • Bepaal de maximale winkelprijs
 • Stel een fictief persbericht op voor de introductie
 • Controleer bij bekenden of zij het een goed idee vinden en of de prijs acceptabel is

Stap 3

 • Maak een schatting van het aantal te verkopen exemplaren (Business case). Onderbouw hoe je aan dit aantal komt
 • Welk aantal is realistisch?
 • Bereken de geschatte opbrengst (realistische afzet x/x verwachte verkoopprijs)
 • Maak een lijstje van alle werkzaamheden die moeten worden gedaan (ontwikkeling, inkoop, distributie, verkoop, etc.)
 • Groepeer eventueel werkzaamheden (verkoop/marketing door derden)
 • Maak een schatting van de kosten per cluster
 • Bereken de totale kosten op basis van deze aannames
 • Hoeveel winst gaan we maken (opbrengst -/- kosten)
 • Is dit de moeite waard?

Stap 4

 • Bepaal de rolverdeling. Wat is je persoonlijke doel met het idee?
 • Wat ga je zelf doen, waar ben je goed in, en wat besteed je uit. Maak hier eventueel aparte lijstjes van (persoonlijke SWOT)
 • Hoeveel tijd en geld wil je investeren in het idee
 • Op welke datum moet het product worden geïntroduceerd
 • Welke rol ga je zelf vervullen?
 • Kun je dit uit eigen middelen financieren?
 • Maak een lijst met partijen die je gaan helpen om het product een succes te maken.

Stap 5

 • Registreer het idee, de tekst, handleidingen, etc. bij de belastingdienst
 • Registreer de best passende domeinnaam
 • Stel een geheimhoudingsverklaring op voor derden
 • Is het idee te octrooien? Voldoet het aan de criteria van nieuw, inventief en technisch toepasbaar? Is het zinvol om een octrooi aan te vragen?

Stap 6

 • Maak een prototype en schrijf op voor wie dit bedoeld is (inkopers, technici, commerciële medewerkers, etc.)
 • Wat wil je met het prototype laten zien?
 • Hoeveel geld en tijd mag het prototype kosten?
 • Zorg ervoor dat het prototype precies het gestelde doel bereikt
 • Controleer ook of je kennissenkring zich in het prototype kan vinden

Stap 7

 • Kies een partij in de markt die je als eerste gaat benaderen
 • Aan welke persoon binnen dit bedrijf kun je het idee het best presenteren
 • Welke sociale bescherming kan je het idee bieden?
 • Probeer een afspraak te maken voor een persoonlijke presentatie\Stuur vooraf een geheimhoudingsverklaring toe
 • Maak een verzorgde presentatie. Benadruk de behoefte in de markt (probleem, idee, oplossing) Let op! Laat je prototype pas halverwege je presentatie zien; zo houd je de aandacht beter vast
 • Besluit of je het idee wilt verkopen of ga je dit zelf verzorgen
 • Test je presentatie vooraf een keer voor familie en/of vrienden
 • Presenteer je idee en overtuig!